Lähes joka puolella länsimaissa on huomattu kehitys, jossa työelämä siirtyy yhä enemmän vapaa-ajalle ja taas varsinaiset vapaat tunnit vuorokaudessa vähenevät jatkuvasti. Tämä johtuu osittain myös työkulttuuristamme ja arvoistamme. Elämme yhteiskunnassa, jossa tietynlaiset porvarilliset arvot johtavat onneen ja