Monipuolinen liikunta auttaa ylläpitämään terveyttä

Yksi helppo ja yksinkertainen tapa pitää yllä omaa terveyttään on monipuolinen ja säännöllinen liikunta. Liikunnalla on todella paljon erilaisia terveyshyötyjä ja erityisesti nykyajan istuva ja paikallaan pysyvä elämäntyyli on tehnyt liikunnasta jopa välttämättömyyden. Monipuolisesti liikkuminen ei ole ollenkaan vaikeaa, se saattaa vain vaatia hieman suunnittelua ja ajankäytön hallintaa, mutta lähes jokaisella on mahdollisuus liikkua useammalla eri tavalla.

Miksi liikkua monipuolisesti?

Kaikki liikunta on hyvästä ja pienetkin aktiivisuusajat ovat aina parempi kuin se, ettei tekisi mitään. Erilaiset terveysjärjestöt ovat kuitenkin terveyden asiantuntijoiden kanssa laatineet tietyt suositukset sille, kuinka paljon ihmisen tulisi päivittäin saada liikuntaa. Liikkua voi ja kannattaakin toki vain liikkumisen ilosta, mutta mikäli oma aktiivisuus jää huomattavasti alle suositusrajojen, voi olla hyvä pohtia olisiko omaa liikuntaa mahdollista lisätä.

Liikuntasuositusten mukaan aikuisen tulisi saada viikossa reipasta liikuntaa 2h 30 min tai rasittavaa liikuntaa 1h 15min. Tämän lisäksi päivään tulisi kuulua kevyttä liikuskelua ja taukoja paikallaanoloon mahdollisimman usein. Reippaaksi liikunnaksi lasketaan esimerkiksi työmatkakävely, koiran ulkoiluttaminen, sauvakävely, metsästys tai raskaat koti- ja puutarhatyöt. Rasittavaksi liikunnaksi lasketaan hengästyttävät aktiviteetit, kuten uinti, aerobic, juoksu ja erilaiset pallopelit. Nämä suositukset on kehitetty tukemaan aikuisen ihmisen terveyttä ja lisäämään toimintakykyä pitkälle vanhuuteen.

Monipuolisesti liikkumalla takaa itselleen sen, että saa riittävästi kaikkea mahdollista harjoitusta, jota oma keho tarvitsee pysyäkseen terveenä ja virkeänä. Harrastamalla kevyttä liikuntaa, kuten hyötyliikunta, saa samalla palautua rankemmasta treenistä. Samalla kuitenkin päivän kokonaisliikuntamäärä kertyy, kasvattaen pienissä määrissä kerrallaan tarvittavan liikunnan määrää. Kun harjoittaa sekä lihaskuntoa että aerobista kestävyyttä, kykenee suoriutumaan myös arjessa paljon paremmin erilaisista tilanteista, jotka saattavat mahdollisesti tulla eteen. Monipuolisesti liikkuva ihminen on myös pienemmässä riskissä loukkaantua kuin samanikäinen vähän liikkuva tai liikkumaton ihminen. Harrastamalla useita eri liikunnan muotoja takaa itselleen sen, että ei ehdi kyllästymään yhteen lajiin. Lisäksi liialliset toistot yhden lajin parissa, esimerkiksi jatkuva juokseminen, voivat johtaa rasitusvammoihin.

Oma terveys on huomioitava

Vaikka monipuolinen liikunta on terveydelle edullista väestötasolla, on yksilön kuitenkin huomioitava oma terveytensä suunnitellessaan omaa liikkumistaan. Mikäli kärsii esimerkiksi sydänsairaudesta tai tuki- ja liikuntaelinten vaivoista, rajoittavat nämä luonnollisesti omaa liikuntaa ja kaventavat niiden lajien skaalaa, joita kykenee harrastamaan. Kannattaakin siis aina pitää mielessä, että suositukset on tehty nimenomaan keskiarvojen perusteella, eivätkä ne välttämättä sellaisenaan sovi jokaisen yksilöllisiin tarpeisiin, mutta antavat kuitenkin kokonaisuutena osviittaa siihen, kuinka paljon henkilön olisi hyvä liikkua keskimäärin.

Kuinka lisätä omaa liikuntaa?

Omaa liikuntaa voi lisätä erityisesti arjessa ja varsinkin silloin kannattaa pitää mielessä, että pienilläkin teoilla on väliä. Jos vaihtaa hissin portaisiin edes yhtenä päivänä viikossa, tulee tästäkin jo vuoden aikana 52 päivää, jona ei ole käyttänyt hissiä. Voi olla muutoinkin hyvä idea alkaa lisätä omaa liikuntaa vähän kerrallaan niin, että muutoksiin ehtii tottua. Jos on ollut vakituinen auton käyttäjä, voi auton vaihtaa pyörään esimerkiksi alkuun hyvällä säällä. Voi olla, että pikkuhiljaa pyöräileminen alkaakin voittaa ruuhkissa istumisen ja mikä parasta, samalla säästää rahaa ja saa tärkeää arkiliikuntaa.

Erityisen tärkeitä nykyisessä istuvassa elämäntyylissä ovat pienet tauot paikallaan oloon. Näitä tulisikin olla useita päivässä ja jo muutaman minuutin pätkät esimerkiksi taukojumppaa ovat hyödyllisiä. Kun verenkierto vilkastuu jaloitellessa ja ajatukset saa hetkeksi muualle, voi huomata jaksavansa myös töissä omien projektien parissa huomattavasti paremmin. Taukojen aikana myös kehoon kohdistuva kuormitus vähenee ja säännöllisten tauotusten myötä myös erilaiset lihassäryt saattavat vähentyä.