Tämän blogin tarkoitus on käsitellä terveyttä, hyvinvointia, ravitsemusta, liikuntaa ja elämäntyyliä. Pyrimme käsittelemään mahdollisimman monipuolisesti erilaisia hyvinvointiin ja hyvään oloon vaikuttavia asioita, pysyen kuitenkin faktoihin perustuvassa tiedossa.

Hyvinvointia monelta eri kannalta

Tämän blogin lukijat heräävät toivottavasti blogia lukiessaan ajattelemaan omaa hyvinvointiaan ja pohtimaan päivittäisten tekojensa merkitystä omaan terveyteensä. Blogin kautta voi saada inspiraatiota, tai siihen voi tutustua ja oppia mahdollisesti uutta esimerkiksi ravitsemuksen ja terveyden yhteydestä.

Hyvinvointi ja terveys on jokaiselle yksilöllinen ja henkilökohtainen asia ja sen kokemisessa voi esiintyä paljon vaihtelua. Sairaskin ihminen voi kokea olevansa terve ja hyvinvoiva, kun taas myös lääketieteelliseltä kannalta terveeksi luokiteltava ihminen voi kokea olevansa sairas tai hänen olonsa voi olla huono. Hyvinvointiin ei ole olemassa yhtä, kaikille sopivaa ohjetta, vaan jokaisen on löydettävä omat keinot siihen, miten omasta olosta saa mahdollisimman hyvän ja elämästä paremman.

Tämä blogi kertoo erilaisia vinkkejä hyvinvointiin esimerkiksi ravitsemuksen ja liikunnan kannalta. Se ei kuitenkaan tarjoa suoria ohjenuoria siihen, mitä kenenkin kannattaa tehdä saadakseen hyvän elämän. Tämä olisi suorastaan mahdotonta, sillä olemme kaikki yksilöitä, kukin omanlaisessa elämäntilanteessa ja meillä on erilaiset taustat.

Tämän blogin tarkoituksena on ensisijaisesti viestiä, että omaan hyvinvointiinsa ja terveyteensä voi vaikuttaa. Kaikkea ei luonnollisesti ole mahdollista kontrolloida, muutenhan lääketiede olisi huomattavasti helpompaa. Päivittäisillä valinnoilla on kuitenkin mahdollista lisätä mahdollisuuksiaan hyvään ja onnelliseen elämään.

Mikä on tärkeää?

Blogi herättää toivottavasti lukijoissa myös halun pohtia, mikä heidän elämässään on tärkeää ja minkälaisten arvojen mukaan he haluavat elää. Kasvamme ja elämme yhteiskunnassa, jonka arvot ja asenteet iskostetaan meihin pienestä pitäen. Monet näistä arvoista ovatkin hyviä, mutta olisi hyvä, jos blogin lukijat osaisivat toisinaan myös kyseenalaistaa sen, onko ainoa tie onneen ja hyvinvointiin juuri se, minkä olemme oppineet.

Nykymaailma on kiireen ja jatkuvan informaatiotulvan kyllästämä ja tämä heijastuu kaikille elämänalueille. Olemme samaan aikaan teknologisen kehityksen huipulla historian mittapuulla ja silti koemme olevamme entistä kiireisempiä ja stressaantuneempia. Olisiko nykymaailmassa tärkeää toisinaan pysähtyä ja pohtia, mitä itse elämältä haluaa? Tässä blogissa kerrotaan vapaa-ajan ja tasapainon merkityksestä elämässä.

Tämä blogi toivottavasti saa lukijat myös hetkeksi pysähtymään ja miettimään mitä he haluavat, mikä tekee heidät onnelliseksi ja onko heidän elämänsä tasapainossa. Blogin tarkoituksena on saada lukijat pohtimaan muutosta ja näkemään asioita laajemmin kuin pelkästään omasta perspektiivistä.